Wit voorreg

Wit voorreg is daar ’n teenmiddel

Doelwit:    Ons blanke bevolking is geskei in die liberale groep, diegene wat aanspraak maak op anti-apartheid status, en dié rassiste wat nooit anti-apartheid was nie. Kaalvoet, ‘n rassistiese, nooit anti-apartheid, verwerp die blankes, wat die skuld vir hul deel in die misbruik van die Afrikaan, oorgedra het aan ‘n gedeelte van die Aparthied blanke bevolking,  wie nou van die wit kapitalistiese monopolie  sektor uitgesluit word, terwyl die ‘liberale’ vas hou, aan hul status as ‘wit voorreg’ binne die ekonomiese demokrasie..

Aparthied Onskuldig – Bespreeking Punt 01

Die swart tou, identifiseer die wit persoon, wat teen Apartheid was.

Wanneer ek my persoonlike erfenis met die Afrikaan (African) bespreek, in die Suid-Afrikaanse konteks van swart en wit, my Afrikaan broers, vra my nie of ek in die swart tou, buite die poskantoor, gestaan het ​​nie, in die gesprek, word ek outomaties in die kategorie van nie anti-apartheid geplaas, as gevolg van die feit dat die meerderheid Afrikane, nog nooit, ‘n blanke persoon, in die tou gesien het nie.

Die prinsipe van die swart tou, is die feit dat daar nooit ‘n wit persoon, in die swart mense se Pos Kantoor tou, gesien was nie. Die ouer mense sal onthou hoe die swartmense buite die Pos Kantoor, in a lang tou gestaan het, een klein venster, een kassier, om die lang tou mense te dien, gedeurend ‘n tydperk, wanneer die Pos Kantoor, vir meeste van die swartmense, waar hulle toelae getrek het, die  enigste bron om geld te bank was, om geld familie toe te stuur, om te kommunikeer met hulle familie deur telegramme, die lang tou, elke dag, reen of sonskyn, baie lank.

Volgens my Afrikaan broer, as ʼn witte, het ek verby die lang tou geloop, ek het die swartmense nie raak gesien nie. Hulle was almal bewus, dat binne in die Pos Kantoor, was daar vier tot ses kassiere, wagtend vir my, nooit moes ek in a tou staan nie, my behoefte, maar ʼn paar seëls, ʼn pakkie te stuur, of aftehaal.

Nooit, het hulle ʼn witmens in die swartmense se tou gesien staan nie.

Hul beginsel van die swart tou buite die Poskantoor, bring ander toue in ag, wat ek nou besef,  ek is bewus van, ek wil dit nie in die bespreking voorstel nie, en my houding, vereis nie dat hulle ook daarheen gaan nie.

As ʼn jong seun, het ek inkopies vir my ouers gedoen, ek het by die winkel ingeloop, ek het nie die tou vir die swartmense gesien nie, daar ander kant die kassier, in baie winkels, weggesteek, net a gesiggie wat deur ‘n klein opening loer.  Ek loop direk na die kassier toe, hy/sy onderbreek die transaksie met die swart koper, bedien my, en ek loop uit, sonder on die swartmense te sien, sonder om hulle te erken as ʼn mens.

Ek het hierdie houding voorgesit tot die 1980s.

Kommentaar, – die boer in die tou;

Hierdie besprekingspunt is reeds in baie dele van die Afrikaan gemeenskap bespreek, een van die Indunas in die Nancefield Hostel, Soweto,  soos ek vir hierdie blog voorberei, reageer  dadelik: “Ek ken een wat in die poskantoor tou ge staan het.”

In Ladysmith Natal het hy vir ’n boer gewerk, die boer het saam met sy mense inkopies gedoen, en in die poskantoor tou, saam gewag.

Was jy daar vir die Afrikaan?

As jy in die swart mense se tou was, ek dit nooit gesien nie, as jy daar was, en jy het my gesien, hoekom het jy my nie aangespreek nie, hoekom het jy my nie uitgenooi om saam in die swartmense se tou te wag nie.

As ‘n baie jonger man sou dit my bewus gemaak het, dat ek die swartmense mishandel, om eenvoudige die swart mense se tou, te deel, sou die invloedrykste beweging vir transformasie gewees het, nie net in Suider-Afrika nie, maar in die wêreld.

Die teen-aparthied aktivis, in plaas om se lewe op die lyn te stel, kon net in die swart mense se tou gestaan het, om verandering te maak, verandering, wat vandag nog nie begin het nie.

U het al die koerantknip van my oupa, EJ Joubert, met minister Carel de Wet gesien. My ma was ‘n sterk SAP / UP-ondersteuner, my oupa, was aanvanklik ‘n ‘wil wees’ Engelsman. Die koningin se Engelse en kleredragskode, lok die meeste mense in die wêreld. Hy was Sondagskool onderwyser, by die Melville Metodistekerk.

Toe het hy skielik sy politieke toewyding oorgeskakel. Tot die dag toe my ma gesterf het, het die vraag by haar gebly. “Ek weet nie hoekom hy sy politiek verander het nie.”

As UP-ondersteuner het sy, Helen Suzman, beide as ‘n vrou en politikus, gerespekteer. My ma het in die Johannesburgse middestad gewerk.  As die swart-sjerp groep, in die middestad van Johannesburg ge protesteer het, sou sy ook daar wees. Hetsy Helen Suzman, of die swart-sjerp, my ma in dieswart tou gehelp het, sou my ma die tou gebruik het, en my aangemoedig het om dit ook te doen??

Wit voorreg,  geskep deur die Engelse kapitalistiese.

Selfs in die lig van my kommentaar hierbo, verdedig ek al die blankes wat ek hier gekritiseer het, ons het nie ‘n opsie gehad nie, as ons in die wit korporatiewe wêreld wou werk, of in die wit kapitalistiese monopolie sake doen nie, durf jy nie die wit voorreggrense oorskry nie.

Vir die jongmense wat stryd het om my ‘afgedwonge’ wit voorreg te verstaan, as ek tekens van ‘n ‘kafferboetie’ (‘n broer / ondersteuner van die swartmense) het, sou die Witkapitaliese ekonomie my uitgesluit het, die beskerming van die wit kapitalistiese ekonomie, het begin toe die kapitalistiese Afrika ontdek is, en dit bly vandag nog steeds.

Ons liberale media en ANC-politici sal ‘n velddag (field day) hê, aangesien Kaalvoet beweer, dat die wit voorreg op die blanke bevolking gedwing is, dit is verwelkom, enige uitdaging of debat is nodig.

Dit is byna onmoontlik om wit voorreg te ontsnap, aangesien die elite swartes en die liberale Afrikaner, soos Oupa Joubert, angliciseer, soos hulle almal Engelsman ‘wil wees’, en hierdie optrede versprei die konsep van die blanke superieure, in die Afrika-gemeenskap. .

I quote an extract from Nelson Mandela, Long Walk to Freedom:

Lembede’s views struck a chord in me. I, too, had been susceptible to paternalistic British colonialism and the appeal of being perceived by whites as cultured, progressive, and civilized. I was already on my way to being drawn into the black elite that Britain sought to create in Africa. That is what everyone from the regent to Mr. Sidelsky had wanted for me. But it was an illusion. Like Lembede, I came to see the antidote as militant African nationalism.

White Capitalist Monopoly’s Antidote

Die Kaalvoet-teorie, dat ekonomiese segregasie die ergste boosheid regoor die wêreld is, in Suid-Afrika, het die wit kapitalistiese monopolie-sektor, wat op die beheer van hul rykdom voortbrenging verdedig, deur die hoofsaaklik Afrikanerbevolking as hul front te gebruik, en in die 1990’s het hulle die Afrikaner vir die ANC verander, en hul teenmiddel teen hul gif ingestel. Die feit dat 99% van die blanke bevolking nie anti-apartheid was nie, en dat slegs ‘n klein persentasie van die Afrikaner, diegene wat  ‘konserwatief’ gebore is, het die ‘skuld’ gedra.

Kaalvoet huil oor ons land, die kapitalistiese sektor, het wit voorreg gebruik om die Afrikaan-bevolking uit die wit ekonomie te hou, hul kragtigeste wapen, was om hulle uit te sluit, saam met die kafferboetie, wat in die ‘swart ry’ sou staan, uit werksgeleenthede, uit te sluit.

Vandag het die wit kapitalistiese sektor, ‘n gesig van alle kleure en skakerings, hierdie geselekteerde klas mense, hou beheer oor die kapitalistiese rykdom, deur ons baie gebrekkige demokrasie, hul teenmiddel is om die klein persentasie van die Afrikaner,  op te offer, diegene wat nooit verloën het nie, wat hul eie kultuur behou het, word nou deur ekonomiese segregasie uitgesluit, nie net Steve Hofmeyer nie, maar enige blanke persoon wat Steve Hofmeyer openlik ondersteun, sal uitgesluit word.

Enige ondersteuner van die huidige ekonomiese segregasie beginsel, wat gebruik word, om ons brose Demokrasie te handhaaf, is ‘n ondersteuner van die boosheid van ekonomiese segregasie, wat ons Afrikaam mense, ernstig beskadig het.

Mag ek die leser van die Kaalvoet teorie oor ekonomiese segregasie herinner,

“As dit nie was vir wat my Engelse voorvaders gedoen het nie, sou die Afrika die rykdom van Suid-Afrika vandag wees, Townships sou nie bestaan ​​nie en swart armoede sou nie bestaan ​​nie”.

Geniet die debat, jou kommentaar is welkom.

As jy van diegene is, wat vry is, deel asseblief.

Kaalvoet de la Harpe

Volgende week;  Bobbejaan op my skouer, die Penny Sparrow saak.

Kaalvoet
Kaalvoet

 

It is April 06, 2019, we commemorate the arrival of Jan van Riebeek, 367 years back,  and I celebrate the launch of the PAC, 60 years ago, 1959, an extract from Robert Sobukwe Speech,  and John Mahapa’s 79th birthday, my friend, who moved From Boy Scout, Bob-a-job, to Freedom Fighter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *