VOLKSTROTS nood Afrikaner en Afrikaan Nasionalisme

Volktrots, wat het met die Afrikaner se Volkstrots gebeur, hierdie Engelsman, gaan probeer om sy vraag in Afrikaans te antwoord, en sy bes probeer, om Lembede, Sobukwe, en Mandela, se skrywe te vertaal, (met permissie) om sy teorie, deur hulle woorde, te verduidelik.

VOLKSTROTS Afrikaner en African Nationalism
VOLKSTROTS Afrikaner en African Nationalism

Ons begin op April 06, 1959, dit is toe ek nog, my erfenis op van Riebeek dag gevier het, op hierdie dag, is die PAC gestig, en hul leier, Robert Sobukwe, se toespraak, behels die volgende kommentaar;

Ons wil beklemtoon, dat die vryheid van die Afrikaan, beteken die vryheid van almal in Suid-Afrika, die Europese (blanke) ingesluit, want slegs die Afrikaan, kan die vestiging van ‘n egte demokrasie waarborg, waarin alle mans, burgers van ‘n gemeenskaplike staat sal wees, en sal as individue leef en regeer word, en nie as eiesoortige deursnitgroepe nie. ”

Oor die afgelope twintig jare, het ons verskei kommentaar gehoor, oor wie, of wat, ’n Afrikaan is, ek will graag van Sobukwe se toespraak, sy 1959 definisie uitsit.

‘Ons mik, polities, by die regering van die Afrikane deur die Afrikane, vir die Afrikane, met elkeen wat sy enigste lojaliteit aan Afrika verskuldig is, en al die wie bereid is, om die demokratiese bewind van ‘n Afrika-meerderheid, te aanvaar, word beskou as ‘n Afrikaan.’ 

In 1959, was Sobukwe se denke, dat ons almal as individue sou leef en regeer word, en dat ons almal as Afrikaan, kon beskou word.

Van my hoek af, sou BEE en Quotas, nie deel van die 1959 Afrikaan demokrasie gewees het nie, my vraag is, wat het toe verkeerd geloop?

In 1948, was beide the Afrikaner en die Afrikaan Nationalisties, albie met volkstrots, wat, van die 1955 begin verdwyn het.  Wat het met die Afrikaner Volkstrots gebeur, wat het met die Afrikaan volkstrots gebeur.

Die antwoorde lê in die skrifte van Anton Lembede, 1946, en ek haal aan uit die Long Walk to Freedom, geskryf deur Nelson Mandela;

Soos Lembede later in die koerant Inkundla ya Bantu, ‘n Afrikaanse koerant in Natal, geskryf het:  (Translation by Cedric)

Die geskiedenis van die moderne tyd is die geskiedenis van nasionalisme. 

Nasionalisme, is getoets in die stryd van die mense en die vure van die geveg, en is die enigste teenmiddel teen vreemde heerskappy, en moderne imperialisme. 

Dit is om hierdie rede, dat die groot imperialistiese magte, koorsig poog om alle nasionalistiese neigings, onder hul vreemde onderdane te ontmoedig, en uit te roei; daarvoor word enorme bedrae geld bestee aan propaganda teen nasionalisme, wat as ‘smal’, ‘barbaar’, ‘ongekultiveerde’, ‘duiwels’, ens. afgemaak word. 

Sommige uitheemse onderdane word deur hierdie sinistere propaganda gedupeer, en word gevolglik die gereedskap of instrumente van imperialisme, waarvoor hulle diens, deur die imperialistiese mag, die hoogste geprys word, en hulle word oorheers met voorbeelde soos ‘gekultiveerd’, ‘liberaal’, ‘progressief’, ‘breedbandig’, ens.

Die Engelsman se gedenke hier is dat daar gereeld van sekere van die Afrikaane groepe, sodra hulle nasionalisties neigings toon, sal die media hulle as barbare en ongekultiveerde uitroep.  Van die Afrikaner se kant af, is Steve Hofmeyer die ‘vreemde onderdaan’, wat niks meer verkeerd doen nie, as om sy nasionalistiese neigings, volhou.

Ek lees verder van die Long walk to Freedom, waar Mandela sy 1949 houding uitsit’

Lembede se sienings het ‘n akkoord in my getref. Ook ek was vatbaar vir paternalistiese Britse kolonialisme en die aantrekkingskrag om deur blankes beskou te word as ‘gekultiveerd’ en ‘progressief’ en ‘beskaafd.’ in Afrika. Dit was wat almal van die regent tot Mnr. Sidelsky vir my wou gehad het. Maar dit was ‘n illusie. Soos Lembede, het ek die teenmiddel gesien as militante Afrika-nasionalisme.

Het Nelson Mandela, sy 1949 houding teen imperialisme voort gebou, sou die ANC 1949 Program van Aksie en die Handves van Regte, die Afrikaan se volkstrots gevestig,  en gou, sou die Afrikaner se volkstrots, sonder enige nood vir verandering, laat saamsmelt, en soos Eerste-Minister, Macmillan op February 03, 1960, voorspel het, “South Africa will go down in the annals of history, as the first English Colony, to give the African Nationalist self-determination” sou Suid Afrika vandag ’n volk met volkstrots wees.

Cedric de la Harpe

@Volkstrots_SA

Uitnodiging om te gesels:    (Click for details)

Wat het my Oupa Joubert en Nelson Mandela in gemeen?

Oupa Joubert
Oupa Joubert

 

Cedric

@Volkstrots_SA